jubilee_meetings::2022_02_07.md

ARTIST MEETING present: Justin, Vincent, Ronny, Katleen, Jesse, Julie

07/02/2022

Agenda
-preparation interview with VG commission -Emptor update -update individual projects & Drifting Studio Practice book presentation -website price offer -website "about" text (see email Katleen)

  • Preparation interview with VG commission

Pad's with preparation - content wise: questions from Zeyneb - financial: meeting with Saartje

comments on the preparations: - katleen made an edit: we go through the comments and complement the PAD https://ethertoff.caveat.be/w/jubilee_artist_meetings::2022_02_03.md Next steps: Go back to dossier, highlight most relevant part - add sticky notes ! question on production - See Katleen's extra questions: -Hoe maakt Jubilee werken met zoveel associate artists haalbaar? En dan niet eenmaalig, maar op langere termijn? (focus op hun werk in collectief traject zelf, niet hele praktijk/ helpen met aanvragen, praktische vragen, administratie in relatie tot deze specifieke projecten)

  • Hoe nodigt Jubilee associate kunstenaars uit? Op basis van welke criteria? -Argument voor langere termijn met mensen werken ipv voor meer mensen opportuniteiten genereren -Zijn open calls mogelijk? Hoe inclusiever werken? It is already a collective decision to invite artists, not a one man programming. -Hoe wil ze met zoveel kunstenaars op langere termijn samenwerken? -Hoe wordt beslist en wie beslist of met sommige kunstenaars nog wordt verder gewerkt? -Met hoeveel zal er tegelijk gewerkt worden? -Is dit haalbaar voor de kernleden? -Wat is het argument om 'kernleden' en 'associate' kunstenaars te hebben. (Zeynep sprak van een 'club' die alles beslist en daarvoor een verloning krijgen) de vraag kan in 2 richtingen gaan: kernleden nemen teveel werk op zich met collectieve projecten en geen tijd meer voor eigen werk OF kernleden zorgen goed voor zichzelf en collectieve trajecten zijn opportunitisch? --VRAAG OVER PRODUCTIE: Jubilee's focus is nu gericht op ontwikkeling en reflectie, wat zal er gebeuren met productie?

  • Emptor update

AoP's confirmed:

14/4 CIAP dramaturg Steyn Bergs. Q: What do we speak about when we speak about property? R &K + Max & Ciel

16/6 BUDA. Sara Martinetti cannot be dramaturg there & then because working on an exhibtion in France. Q: Who's artwork? Katya & Clémentine

Kunsthal Q: Whose institution? a.pass Q: Whose collection? Collective curating of moments?

To do -> Make summary note to communicate internally.

-> which external experts? -> who will be speaking on behalf of Jubilee?

Katleen: you could also propose Sara (who asked to tell her what to do) to do something else/otherwise. When she teaches she does this in another way.
<-> her work in Caveat, interview with Michel Claura etc. Siegelaub <-> Q Whose collection?

Kunsthal sent mail saying that Stad Gent can organisie a public moment about the site at Kunsthal Gent, now that archive is gone.
R: sounds like a misunderstanding J: there is no misunderstanding at all.
V: once a project is finished, there is a new sequence. what is grace and julie willingness to contribute? no invitation to contribute? V: Relevant project to discuss within Emptor itself. Look at the economy of what made this project possible. what is the economy of the 'creation'? writing about what is happening is important for further dialogue with the institution and as study case.

Meeting soon with historians who are writing an reflection on the project + 2 researchers working with Constant who are looking at applying for funding to create 'collectie van de gentenaar' which would be a

Julie & Jesse had meeting with OSP (next 14/02 - integration on Emptor in website Caveat / also poster/style proposal for Emptor) Next week meeting with Louise de Bethune

  • website price offer update is necessary link artist - project - newsletter: many news items are related to projects but where it is not visible

6800 euros (excl. VAT)

  • website about text