jubilee_meetings::2022_02_04_saartje.md

Voorbereiding interview commissie VG met Saartje 4 februari 2022

Ronny Saartje Jesse

S: Voor deze gelegenheid wel cijferbijlage & toelichting en zakelijk luik in dossier gelezen, rest nu niet.

Algemeen: Met dagen/maanden/VTE tegelijk tellen is een beetje verwarrend.

Collectieve leiding met 5: werkt roept vragen op over nut van tijdbesteding, wat doen jullie dan de hele tijd?

Overhead personeelskost: Collectieve leiding (42.000,-) = 0,47 VTE (120dagen) Financieel beheer (9800,-)= 0,1 VTE (28 dagen) Jesse 1 VTE Juridisch 0,5 VTE + freelance medewerkers AV archief en communicatie + werk voor collectieve projecten (42.000,-) = 0,47 VTE (120 dagen)

Je zegt op gegeven moment dat je 1,5 VTE hebt maar da's alleen team. Beide L1. Goed verantwoord. Overhead Incl kunstenaar = 2,44 VTE

Juridisch advies 0,5 VTE - is dat niet veel?

Begonnen als Caveat teamlid. Daarna freelance medewerker Jubilee. Kostte meer en grotere afstand/minder betrokken. Juridisch adviseur perspectief kunstenaar > voorbeeld JUM (nb juridische experts zijn vaak niet ad-hoc beschikbaar) Stuwende kracht Caveat en Emptor, collectieve onderzoekstrajecten die de identiteit van Jubilee mede zijn gaan bepalen Avontuurlijk denken over ontwikkeling organisatie, maar met andere kennis: jurisdische en organisatorische modellen. Cooperatieve.

Wat doen die kunstenaars eigenlijk, collectieve leiding?

Beschrijving van de activiteiten artist meeting: inhoudelijke discussie; praktische werking; collective werking Deelname meetings / gelijke verloning naar werk & inzet Gekozen om gelijke verloning in begroting toe te passen omdat het voor 5 jaar tijd te moeilijk is om verschillen te voorspellen.
Aanvullende projectmiddelen & -opportuniteiten vinden. Productiemiddelen in naam van kunstenaar - beheer door Jubilee.
Representatie Jubilee

Ontwikkeling individuele projecten 1,5 dag per week (0,3 VTE) per kunstenaar (=1,5 VTE in totaal) Gemotiveerd door meerwaarde ook voor collectieve trajecten Gemotiveerd door verloningspolitiek kunstenaars - juist is juist

K:(En omdat er door Jubilee of kunstenaars geen ontwikkelingsdossiers meer zullen/kunnen worden gevraagd)

Inkomsten: Welke middelen hebben jullie voorzien voor financiering artistieke projecten?
Discrepantie voor projectie artistieke kosten/inkomsten. Hoe financieren jullie die? Artisiteke werking is geïntegreerd in de structurele werking.

Hier wat meer uitleg over? Antwoorden te kort om goed te begrijpen.

Stel dat je niet al die structurele middelen krijgt, krijgen je kunstenaars dan minder? Is het nodig dat elke individuele kusntenaar zo veel verschillende projecten ontwikkelt?

Tering naar de nering zetten. Eea begroot als indicatie. Collectief project minder? Minder associate kunstenaars? Minder individuele ontwikkeling kunstenaars ?

K:Toch is een faire vergoeding voor kunstenaars een prioriteit voor Jubilee, anders kan de status quo van onderbetaling nooit veranderen. Er zal eerder op onkosten bespaard worden.

Hoe verdelen we ontwikkelingsmiddelen over kunstenaars?

Gelijk & hoofdelijk verdeeld (R&K gelden als 2 mensen).
Als er minder budget komt, even veel minder voor iedereen? Ja, ontwikkeling gelijk. Hoe zich dat uit in output (aantal projecten) kan verschillend zijn, maar ontwikkeling is fluide & continue.

!Voel je sterk in de argumentatie voor verloning kunstenaars !Als je mee zijn met je verhaal moet je nog beargumenteren waarom Jubilee wel en andere niet?

Jubilee vraagt deze middelen voor haar kunstenaars, maar alle organisaties die zich artistiek hebben bewezen zouden dat moeten doen.

K: ??? alle gesubsidieerde organisaties moeten zich toch engageren om fair te betalen (volgens de calculator)?

Wat ga je doen met het geld als je de helft krijgt?

Middelen gaan naar kunstenaars, niet naar zware overhead. We hebben een heel lichte overhead. Als we de helft krijgen moeten we ons plan herschrijven. Keuzes die we maken op basis van de 'lagen' waaruit het budget bestaat - er kan altijd een laag uit.

Verloning? €350 per dag?

gemiddeld 18 jaar ancienniteit voor andere, jongere mensen die punctueel werken: hoge dagverloning als een vorm van solidariteit

€350 voor 1 vergadering? Voorbereiding, verslag, opvolging. Enkele uren vergaderen, meer tijd voor uitvoering.