external_meetings::2022_10_25_Meyboom.md

25 Oktober 2022

Aanwezig: Cécile (FAMBG), Robin (KU Leuven), Erik (2e verdiep: Meyboom Artist-run Spaces), Jesse (2e verdiep: Meyboom Artist-run Spaces), Silke (Studio Jan Vermeulen), Ida (AWB), Frank (AWB), Caroline (AWB), Christelle (Bru)

Eerste opmerking van Cécile (moet snel weg): met FAMBG hebben regelmatig vergaderingen in auditorium, altijd tafels nodig. Graag terugzetten. Breder: ruimtes in goede staat achterlaten.

    * Gemeenschappelijke agenda
      * outlook.com
      * Login: workroomagenda@outlook.com
      * Paswoord: Workroom65+1
      * In de notities steeds volgende informatie vermelden
        * Contactpersoon + e-mailadres 
        * Geschat aantal aanwezigen
        *

Ook: het kwam al voor dat het gehele gelijkvloers voor meerdere dagen werd reserveerd. Dit wordt best op voorhand besproken.

§ Afspraken omtrent extern gebruik? Par exemple par A.PASS il y a quelques semaines. Ils n'ont plus de subventions et c'est pour ça que Jesse leur a donné accèes, tout c'est bien passé. Hoe mee omgaan in de toekomst? Ook in het kader van veiligheidsproblemen. Ook al drugsverslaafden en daklozen in de toiletten gevonden. Externen enkel als er een vertrouwensband is tussen de huidige huurders en externe gebruikers, huidige huurders nemen de verantwoordelijkheid om alles goed te laten verlopen.

Op vraag van Cécile is er een bewaker aangesteld door de mensen Kliniek Sint-Jan (enkel van woensdag tot vrijdag).

Draaideur eventueel vroeger sluiten.
   Bij uitzonderingen Koramic en EQUANS verwittigen om de deuren pas later te sluiten en de lichten aan te laten. Contactpersoon: Inge Soete: Inge.Soete@koramic.be

Koramic

Location manager Jesse & Aernoudt spraken Koramic. Mededeling: gelijkvloers is slordig, niet professioneel. Er zal een location manager worden geïnstalleerd. Onderhandeling? Céline: er was altijd een receptionist inbegrepen in de prijs. Christelle: een receptionist zou goed zijn.

Afval -2 is ook de plek waar BruPark (?) huurparkeerplaatsen aanbieden. Dit kan aan de basis liggen voor de slecht gesorteerde afvalcontainers.

Provisie energiefacturen * In huurovereenkomst Koramic-Overtoon: Provisies zo geformuleerd in het contract dat een meerkost wel betaald moet worden maar een minderkost niet in mindering wordt gebracht * In de andere huurovereenkomsten ook?

Binnentemperatuur Kan deze naar 19 graden?

AWB informeert

Lift Niet duidelijk of er reeds antwoord is gekomen op mail (laatste contact 29 september). Jesse stuurt mail met die vraag, en of mails aangaande eerdere reparatieverzoeken verzameld kunnen worden. Immers, het betreft een lift waar al eerder problemen mee waren. Het is niet duidelijk of er een acuut misbruik aan de huidige schade ten grondslag ligt, of dat het simpelweg gebruikssporen en langdurig gebruik betreft - waaraan evt normaal onderhoud