external_meetings::14072020_smallsizeorganisations.md

14/07/2020 voorbereidende vergadering
Laura, Katrien, Jesse

Doel: Mapping van belangen/pressiegroepen: fragmentatie ontstijgen. Overzicht scheppen, discreet informatie delen. Faciliteren van onderling gesprek & vergadering. Potentieel van een overkoepelend verhaal tonen. Divergenties en convergenties duidelijk maken. Strategie faciliteren. Vertegenwoordiging/externe communicatie. Communiceren & agenderen; zenden & ontvangen: antennefunctie.

Focus: Nieuw kunstendecreet. Later: eventueel andere VG-gerelateerde issues.

Voor wie? Peers: artist-run & artist-centered; later: individuele kunstenaars. Toegankelijkheid via: SOTA & Artiestencoalitie, eventueel later: Kunstenpunt. Zoekt aansluiting bij andere platforms op andere niveaus (bijv gesprek rond Kunstenaarsstatuut via Artiestencoalite, etc)

Hoe: per groep/gesprek/traject: overzicht van leden, doel, belangen, stand van zaken, kalender, contactpersoon, links naar verslagen, mission statements.

Taal: Engels

Welke groepen: Midsize strategy, PAM, Ontwikkeling (gesprek cultuurkabinet), Audiovisueel (gesprek cultuurkabinet), Media & Geluid (gesprek cultuurkabinet), SOTA/Artiestencoalitie, oKo (voornamelijk werkgroep Artiest Centraal), Focusgroep CJM, gesprek Katrien-adviescommissie binnen CJM (Rolf Quaghebeur)

Contactpersoon/administrator per groep.

Moderatie: noodzakelijk. Aanvankelijk door Laura & Jesse. Eventueel indien te veel werk: ??

Belangenbehartiging: plek in mapping waar zorgen/agendapunten kunnen worden geformuleerd die opgenomen kunnen worden in verschillende groepen/vergaderingen. Wat leeft er? Voorbeeld formattering: Naam + email: Probleem: Waarom: Mogelijke oplossing: Voorgestelde acties:

Tool: Miro. Bijv: https://miro.com/app/board/o9J_kuTPrD0=/

Etappes: 1. Design (15/7 schets, 16/7 vergadering met feedback, suggesties, 17/7 2e schets met implementaties.
2. (Retroactieve) implementatie 3. Nieuwe groepen