external_meetings::05052020_smallsizeorganisations.md

Welcome to Etherpad!

This pad text is synchronized as you type, so that everyone viewing this page sees the same text. This allows you to collaborate seamlessly on documents!

Get involved with Etherpad at http://etherpad.org

JUNE 26TH 2020 - SECOND SESSION find the notes here: https://ethertoff.caveat.be/w/external_meetings::26062020_smallsizeorganisations.md

MAY 5TH 2020 - FIRST SESSION

MIDSIZE ARTIST RUN ORGANISATIONS GATHERING.

X/ Introduction round

Laura Deschepper: keymaster en co-director of SPIN. SPIN = structurally funded since 2015 - 2021 (not for artistic production budgets = project) Hans Bryssinck co-founder of SPIN since 2008. Eva Wilsens van Manyone. Structurele subsidie van 70K voor "den bureau". 4 artiesten die we ondersteuen: Juan Dominguez, Mette Edvardsen, Sarah Vanhee, Alma Soderberg. Projecten worden gesubsidieerd via andere kanalen. Jesse Van Winden: curator onderzoeker van Jubilee, als enige niet-kunstenaar. Jubilee is artist-run, based in Brussels. Eén van de projecten van Jubilee is Caveat, met als doel de onderhandelingspositie van kunstenaars te verbeteren. Katrien Reist: (Jesse's voorganger bij Jubilee). Heeft daarna bij verschillende andere structuren gewerkt. Nu een eigen structuur ARP. Hetzelfde soort werk, maar vanuit het perspectief van de art-worker. Ik zit in het bestuur van SPIN en in het bestuur van OKO. Karolien Derwael. Klein Verzet. Wij zijn structureel gesubsidieerd, maar de meeste kunstenaars zijn niet structureel gesubsidieerd. Julia Eckhardt. QO2 werkplaats. Geen vaste kunsternaars waarmee we werken. We leggen ons vooral toe op reflectie in geluid. Hebben structurele subsidie, en vragen soms projectmiddelen aan. Yasmina Boudia. HIROS. Een productiestructuur met structurele subsidie voor de basiswerking, maar hebben geen eigen artistieke middelen. Onze kunstenaars vragen in eigen naam, en wij treden op als ontvanger. Tweespalt tussen de organisatie en artiesten. Rebecca Jane Arthur: kunstenaar en medeoprichter van Elephy (Rebecca Jane Arthur, Eva Giolo, Chloë Delanghe and Christina Stuhlberger). Nieuwe structuur sinds 2018. Wij hebben geen structurele subsidie, en ook nog niet aangevraagd. We hebben 1 keer projectsubsidie ingediend maar niet gekregen. We hebben wel traject subsidie van VGC. Ik werk bij August Orts voor On & For Production. Meggy Rustamova. Messidor (Sirah Foighel Brutman, Eitan Efrat, Pieter Geenen). VGC trajectsubsidie ontvangen, en nu een kleinere werkingsubsidie van VGC. We hebben een gedeeld atelier in Brussel (level 5). We hebben nog nooit struct. sub. aangevraagd, en zijn dat niet echt van plan. We werken met projectsubsidie via Kunstendecreet en VAF. We hebben niemand in dienst.

SPIN: we called the meeting to create a system of collective response that anticipates the coming needs (representation of our kind of organisations in the field and towards politics, for instance a response to the vision note of the minister). The purpose of this meeting: creating a language together, around the things that unite us

Achterliggende gedachte was ook parallel aan de werkgroep Artist Centraal in OKO een groep te creëren, die meer open was, en dat er tussen die twee groepen communicatie kan ontstaan.

X/ Hoe wordt “midsize-organisatie” gedefinieerd? Wie is uitgenodigd?

Het begon met een uitnodiging vanuit SPIN, gebaseerd op gedeelde historie, gekende structuren zoals artist-run, collectieven, organisaties die ervaring hebben met of denken over VG structurele ervaring. Daarna werd de call via invite-to-invite verder verspreid.

Who is missing? (non exhaustive) Constant, Nadine, Overtoon, Imal, Kosmonaut, Robin, Werktank, Caravan Production...
PAM (Platform Audiovisual Media)? AIR Antwerp...?

Met een uitgebreidere email lijst zoeken naar wat ons verbindt?

De schaal: het moet werkbaar blijven.

Wat is de problematiek die ons verbindt? Op basis daarvan zien wie ontbreekt.

X/ state of affairs in OKO, SOTA, het kabinet

OKO = een werkgeversverband (zorgt voor spanningsveld met de directe positie / stem v.d. kunstenaars, zij worden vaak door anderen daar vertegenwoordigd) OKO wergroep Artiest Centraal = eerder een marginale groep. Onduidelijkheid over het statuut van die kleine(re) organisaties.

Katrien: de rol van de werkgroep Artiest Centraal binnen OKO. Die wordt een beetje stiefmoederlijk behandeld binnen OKO. Katrien neemt veel initiatief daarin. Dat heeft vooral te maken met de agenda's van de grote huizen die deze werkgroep overschaduwen.

Er is een nieuwe werkgroep: Ontwikkeling, Productie. Er zijn heel wat mensen die deel uitmaken van die twee werkgroepen, waardoor de werkgroep Artiest Centraal ook onder druk staat.

Eva: OKO is vooral bezig met het financieel gezond houden van de (grote) organisaties. Ze kennen de sector door en door en er is een directe link naar goeie, degelijke informatie. En het is niet de instantie die artiesten, of artist-centred organisaties gaan verdedigen.

Karolien: Fair Practice. OKO vraagt niet aan alle leden om dat te ondertekenen. Wij kunnen ook zeggen dat wij werken volgens de Fair Practice. Wij moeten het als kunstenaar ook allemaal gebruiken!

Katrien: de Fair Practice van OKO gaat nu vooral over verloning. SOTA heeft ook al aangekaard dat het Fair Practice ook over andere dingen gaan.

Op dit moment zitten SOTA en verschillende gildes ook met elkaar aan tafel (ivm corona) om een gezamelijke vuist op tafel te slaan. => Katrien: het is belangrijk dat we elkaar blijven vinden om dit te doen, niemand anders zal het voor ons doen.

X/ the past: what has been done already? how did it go in the past?

Julia: Waarom is Vlaanderen zo bloeiend als kunstenveld? De politiek heeft in 2006 een dynamiek die aanwezig was in het veld opgepikt. Dat kwam niet vanuit de politiek. Dat was bottom up. Toen ontstonden de "werkplaatsen". Werkplaatsen: verdedigen dat je met ontwikkeling bezig was, en van het belang van ontwikkeling, experiment, work in progress.

Daarna kwamen de alternatieve management bureau's (bvb. Margarita Production). Werkplaatsen en alternatieve managementbureau's werden vermengd. Het begrip "werkplaats" werd uitgehold, en in de laatste legislatuur werd dat dan de functie "ontwikkeling"

En dan de artist run organisaties: http://wiki.p2pfoundation.net/Self-Organized_Artist-Run_Organisations_in_Brussels

TO DO: Kunstenpunt vragen naar een historiek van deze disucssies en het onstaan van nieuwe vormen. Dirk Dewit was daarbij betrokken.

In 2014 werd er een nota geschreven door verschillende artist-run / artist-centred organisaties. Die nota was een voorzet voor een gesprek met Sven Gatz. Die tekst is nog steeds actueel.

TO DO: die tekst opnieuw met deze groep delen!

X/ update round: are you planning to apply for subsidies at Vlaamse Gemeenschap? What are the challenges?

Karolien D: Schaalvergroting? Ik denk dat weinigen van ons opschaling een interessante piste vinden. Je kan wel een gezamelijk subsidiedossier indienen en onafhankelijk van elkaar blijven werken.

Artist-run organisaties, hoe gaat het voor jullie veranderen?

Meggy: het is telkens zoeken naar oplossingen (VAF, kortlopende beurs). Idealiter zouden we een langere termijn oplossing zijn. We hebben besloten om geen structurele subsidie aan te vragen, omdat we onze kansen klein inschatten. Het is een precaire situatie voor iedereen.

Rebecca: we zijn niet klaar om voor vijf jaar een dossier in te dienen, maar wel voor projecten. We willen opnieuw proberen. We willen blijven delen met een community (workshops...). We schrijven daarvoor wel kleinere dossiers. We hebben ook coordinatie nodig. Het is niet evident om vol te houden voor vijf jaar.

Hans: in se gaat het over middelen die langetermijn ontwikkeling (van structuur) mogelijk maakt

X/ to map: what do we need to defend (individually / collectively)? what is at stake? what unites us? (build a language around these things)

Eva: Het oprichten van SPIN, Manyone was ook een nieuw idee, dat niet per sé in het kunstendecreet een plaats had. Het heeft zichtbaarheid en relevantie gekregen in de laatste structurele rondes.

Julia: Het is goed om te gaan praten met het kabinet, maar wat gaan we zeggen, want we hebben zo'n verschillende interesses. Wat is bindend tussen ons? We moeten een discours ontwikkelen rondom belang van inhoud, ontwikkeling, constante heruitvinding als inherent deel van de artistieke praktijk. Het gaat niet enkel over jonge kunstenaars.

Karolien: we moeten argumenten geven die kloppen. Waarom is Klein Verzet internationaal, efficient..., dat argumenteren is niet moeilijk. Maar de huidige regering zal daar niet naar luisteren: De regering wil naar het systeem van Nederland, waarbij kunstenaars ondersteund worden door grote huizen. Wij weten dat dat niet zo werkt. Andere strategie misschien => een cooperatieve met 5 vzw's maken. => of een alternatief managementbureau wordt geabsorbeerd in een groot huis (maar verliest veel autonomie)

Katrien: Ik sluit me erbij aan dat we die oefening in verband met schaal moeten maken. Hoeveel mensen kan je met dit soort structuur ondersteunen, en hoeveel subsidie is daarvoor nodig? Gaat het over geld, een financiele buffer, of gaat het ook over de administratieve omkadering? Een tweede punt: de stem van de individuele kunstenaar. Wat betekent het voor ons als we lid zijn van een management bureau dat op z'n beurt weer deel is van een grotere organisatie, ofwel losgeslagen in de dynamische ruimte zijn.

Een aantal scenario's uitwerken en dat doordenken, wat de consequenties zijn voor de kunstenaar. - fusies - coöperatieven -...

Julia: laten we met nog meerdere mensen/organisaties hierover verder praten; Wie weet willen mensen opschalen / fusioneren? Discours ontwikkeling

Katrien: ook gesprek tussen 'de kleintjes' en de 'instellingen' zal gaan openbreken. We moeten van elkaar begrijpen hoe ook de instellingen bepaalde zaken opvatten, visie voor het veld,...

Discours ontwikkeling, eventueel i.s.m. met OKO (die de vertaalslag naar bredere awareness + overheid kan maken) & Kunstenpunt (doorgeefluik naar de administratie)

X/ Responsiveness towards the Visienota: Is it necessary to respond? If yes, when & how?

Katrien: Hoe zit het met de structuur van onze organisaties in het veranderende kunstendecreet? De grens tussen de dynamische ruimte en het bredere veld gaat minder poreus worden. Bij het kabinet aangeven dat zij een grens getrokken hebben waar onze organisaties zitten. Wat is de consequentie voor ons, en ook voor het hele veld?

Wat doen artist-run organisaties eigenlijk? Daar is geen duidelijke perceptie over. Hoe kunnen we ons in een soort lobby groep organiseren, ter representatie? Onze noodzaak, en onze positie blijft belangrijk, en gaat misschien nog belangrijker worden.

Eva: altijd terugvallen op projectsubsidies is niet duurzaam. Het gaat niet enkel om startende kunstenaars! Als iedereen terug in de (grote) projecten pot wordt geduwd, dan is dat niet duurzaam. Ik denk dat we dat helder als problematiek moeten naar voor schuiven, en dat idee van de dynamische ruimte bevragen.

Katrien: Waarover kunnen we met het kabinet nog onderhandelen? Leggen we ons neer bij het idee van de dynamische ruimte, of gaan we daarover in gesprek? Of zoeken we naar een overlevingsstrategie in die dynamische ruimte?

Hans: is er nog bewegingsruimte om hierover in dialoog te gaan? Dat in vraag te stellen?

Laura: Vreemd dat verschillende formaten organisaties evenals kunstenaars in hetzelfde kader werden geframed tijdens bezuinigingen.

Yasmina: niet alleen startende kunstenaars zijn afhankelijk van de dynamische ruimte

Eva: Ook OKO staat eigenlijk achter het idee dat de kleine organisaties met bvb 70K per jaar, er uit moeten. Ik ben ermee akkoord dat een structuur krachtig genoeg moet zijn om de kunstenaars effectief te ondersteunen.

Karolien: het lijkt niet de bedoeling dat onze organisaties nog structureel gesubsidieerd zijn. Die middengroep wordt kleiner, het gaat om grotere organisaties gaan. Ik hoor het via allerlei kanalen. Het gaat om "groot en prestigieus", en organisaties als de onze (alternatieve management bureaus) moeten naar de dynamische ruimte gaan. Maar dan valt de precariteit dus samen met die van de kunstenaars.

Katrien: in de visienota staat ook dat de kunstenaar centraal blijft. Om die dynamische ruimte leefbaar te houden en maken, hebben ze misschien onze soort structuren nodig. Ik dacht dat dat middenveld niet alleen grote organisaties zouden zijn, maar wel specifiek. Maar het gaan er in totaal wel minder zijn.

Karolien: realistisch gezien gaan er weinig (3?) van onze structuren in het brede veld geraken, geen 20. Van de 190 structureel gesubsidieerde organisaties worden het er 110.

Eva: In de visienota komt het woord management bureau niet voor. Misschien moeten we de vraag stellen aan het kabinet?

Jesse: wat ook opviel in de visienota, is het belang dat aan ondernemerschap wordt gehecht. Onze organisaties zijn de professionaliserende démarge van de kunstenaars. (management bureaus). Misschien kunnen we het onderdeel 'ondernemerschap' uit de visienota aankaarten, en onze positie daarin verdedigen. (belang van profesionalisering en optimalisatie?)

Yasmina: ook in de vorige ronde paste dit soort organisaties in het liberale discours van Sven Gatz. woorden als "hefboomeffect" van kleine subsidies... het gaat over efficiëntie, want wij maken veel mogelijk met weinig geld, en dat kunnen we accentueren, zonder onszelf te verloochenen.

Karolien: visienota's zijn bedoeld om vaag te zijn, omdat de minister elke beslissing daarop aftoetst. Het kabinet lijkt open te zijn, we kunnen de vraag stellen " waar zien jullie deze management bureaus?" en misschien krijgen we wel een duidelijk reactie.

Katrien: we hebben ontmoeting gehad op het kabinet, maar ik twijfel of ze daar goed over nagedacht hebben. Pohlmans reageerde gevoelig op "velen dreigen onder het bestaansminimum te vallen". Een pijnpunt? We kunnen die discussie opnieuw aangaan, maar we moeten het duidelijk formuleren, met kunstenaars mee aan tafel. Ook de administratie speelt een rol hierin, omdat zij ons ingewikkeld vinden. Het is verstandig om met hen te gaan spreken, want daar zijn misvattingen over wat we doen. Ze vinden ons ingewikkeld.

Yasmina: ik heb veel contact met de administratie (Frederik Beernaert), maar hebben positieve feedback. In de vorige ronde zijn we door de administratie gered.

Karolien: Luc Delrue vindt "hoe minder dossiers hoe liever". Hoe kleiner ze het brede veld maken, hoe groter de dynamische ruimte wordt, met veel meer dossiers.

X/ Conclusion? Next steps?

Volgende stap: Jesse: uitnodigingen van andere organisaties en deze notities te delen met de uitvergrootte groep (zie lijst bovenaan). We moeten fragmentatie in deze gesprekken tegengaan. Grotere organisaties zoals ARGOS, Kunstenpunt, om meer vinger aan de pols te hebben, en slagkracht te hebben, naar de overheid toe. Kunstenpunt staat dicht bij de administratie, heeft een landschapstekening gemaakt (is de hele sector aanwezig in visienota)

Wie coördineert deze groep?

· SPIN kan voorlopig de praktische zaken doen: opnieuw een uitnodiging uitsturen (juni) , notities meegegeven en volgende plannen. * Groepformatie: wat zijn de criteria voor uitnodiging, Wat zijn de gemene delers: * 1. organisaties die zich direct bezig houden met de kunstenaar * 2. organisaties die een link heeft met de Vlaamse Gemeenschap (zij het als subsidie-aanvrager nu-vroeger-toekomst, or belanghebber van dat veld) * 3. organisaties die 'klein' zijn, en op -10 VTE (?) werken. *
· Wat is de inhoud van ons volgende gesprek? · - verschillende mogelijke scenaries opstellen: per kunstenaar / organisatie bekijken wat de effecten hiervoor zijn? · - verder onderzoeken wat onze verbindende factor is? (in wat we doen? in wat ons bedreigd uit de visienota? ...)

Conclusies en ideeën voor acties:

Meggy: bij alle dossiers, één generische brief, om aan te tonen dat er een verbondenheid is tussen al onze organisaties. Katrien: dat was de functie van de tekst die in de vorige ronde was geschreven. Karolien: ik plijt voor een afspraak op het kabinet, en vragen naar informatie: waar zij ons zien, en hoe zij dat zien? Katrien: ook met Luc Delrue van administratie gaan praten. Ook om te kijken waar de verschillen liggen tussen kabinet en administratie.
Katrien: we moeten nu blijven inzetten in collectief overleg, samen verschillende strategische oefeningen maken (wat betekent module X voor deze organisaties? etc) Eva: Kunstenpunt vragen wat hun ideeën rondom visienota + afstemming op landschapstekening? (Nicolle)

Platform Audiovisual Media: er zijn verschillende teksten over het audiovisuele veld. (landschapstekeningen van verschillende delen van het veld...). Er is een grote overlap met de onderwerpen die hier besproken worden. Is ontstaan vanuit de audiovisuele sector zelf, vanuit de vraag "wat zijn de noden?"

Landschap Tekening: https://www.flandersartsinstitute.be/specials/specials-whos-whos/let-me-be-your-guide-artists-moving-image-in-flanders