Tracks::2021_04_27_tracks_meeting.md

27 April 2021 Debrief gesprek Michiel & Justin met Josh van Echoes.

-Vooral wensen zoekfuncties zijn duur. Als we die laten schieten kan het voor de oorspronkelijke prijs. Wel: tagsysteem voor organisaties. -Inschatting werkduur: 12 weken -Echoes voorziet een programma/lijst van elementen, planning, en prijs. Uiterlijk eerste week van mei.

Als we meer projectpartners willen uitnodigen moeten we dat snel doen. Daar zullen meerkosten aan verbonden zijn, maar wellicht niet zo veel. Eerste stap wat dat betreft: bestaande projectpartners vragen of ze daar bezwaar tegen hebben. Kan in mail met update over vervallen 19/20 juni, en aanpassing in programma.

NB onderscheid automatisch getriggerde tracks en lineaire wandelingen! Nu geen deel van app?