Emptor::VG-reflectie::20210309meeting.md

Meeting Emptor dossier VG reflectie

Uit "DRAAIBOEK_CJM_Kunstendecreet_02.04.2020_0.pdf"

Voor de functie reflectie o kwaliteit van de reflectie over de kunst(praktijk) en/of het kunstenveld, voor zover er een betrokkenheid is met het kunstenveld in het Nederlandse taalgebied en/of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; o kwaliteit van de wijze waarop de reflectie toegankelijk gemaakt wordt.

Reflectie Reflectie is in het Kunstendecreet gedefinieerd als “de reflectie en kritiek op kunst en het stimuleren en toegankelijk maken van die reflectie.” Omschrijving uit de Memorie van Toelichting: Met ‘reflectie’ wordt de betekenis van kunst, een oeuvre, kunst in de maatschappij en de relatie tussen ontwikkelingen in de maatschappij en kunst besproken, ter discussie gesteld, verdiept. Het laat ook een bredere kijk op de artistieke ontwikkelingen toe. De reflectie moet steeds artistieke, culturele en/of kunstkritische inhoud als voorwerp hebben en bijdragen aan de kennis over het kunstenveld (en diens ontwikkelingen) of de discussie erover voeden en versterken. Reflectie kan onafhankelijk van creatie en presentatie tot stand komen (= reflectie ‘door derden’). Reflectie en/of kunstkritiek kunnen toegankelijk gemaakt worden voor een geïnteresseerd publiek via bv. publicaties, catalogi, studiedagen, workshops, lezingen en debatten enzovoort.

Coordinatoren nu 1FTE 12 maanden - te veel voor reflectie. 1 Assembly per kwartier. 12 Mnd/0.4VTE 12 Mnd/0.6VTE ->
12 Mnd/0.2VTE 12 Mnd/0.3VTE ?

Nu bijdrage Jubi 35k...

3 kunstenaars presentatie per Assembly, andere aanwezig? Ciel & Max, Grace, Clémentine, V&H, Katya, Kobe,

4 instellingen (2 met overlap performance en visual arts)

Mapping: Julie: Artistiek onderzoekstraject toegankelijk maken, inzicht geven in vragen die naar bovenkomen over functioneren van een veld. In verband brengen met andere praktijken. Van wie is het materiaal (singuliere kennis), en hoe kan je dat op een relevantie manier ontsluiten? Bijv Katya: delegatie, rol van een protocol, Ronny: neerslag & beginpunt van activiteiten. Mapping van praktijk zelf (intern), en vervolgens extrapoleren / positie in professioneel netwerk (externaliseren naar andere praktijken).
mapping : kan als tool gebruikt worden binnen een project, en daarnaast gebruikt worden om het project in een netwerk te visualiseren Vocabularium waarop

Publieke momenten - Reading Rooms: Kerntekst, thematisch - Assemblies:

ipv 5e publiek moment - publicatie waarin conclusies naar voren kunnen komen