jubilee_meetings::2022_02_03.md

3 Februari 2022 Voorbereiding evaluatiegesprek 25/2 Ronny Julie Jesse

How do we understand 'artistic research'? How is it different from academic context? Verschillen in mogelijkheden van delen met publiek. academisch onderzoek is niet zo universeel, transparant en maatschappelijk toegankelijk als het doet voorkomen. (kunst)Werk is conclusie: het is niet dat we niets willen schrijven - we doen niet anders - maar tekst wordt naar voren geschoven als een conditio sine qua non.
Hoe delen wij kennis? K: research als een vorm van voortdurende ontwikkeling, en experiment als een waarde-proces in zichzelf. Een vorm van 'levenslang leren'. Academisch onderzoek in de kunsten (Phd) kan interessant zijn, maar is erg beperkt in tijd. Preformatted, can be suffocating. Yet complementary, Justin Eleni (see below)
We vinden het ook belangrijk om onderzoeks-methodes vanuit de praktijk zelf te kunnen ontwikkelen die cross- en trans-disciplinair en sector overschrijdend zijn. Te kunnen werken op processen, te leren uit 'mislukkingen' en onverwachte kennis met elkaar confronteren en bovenhalen is voor ons van kritisch belang voor artistiek onderzoek. Deze vormen van 'waarde', zijn niet makkelijk te vatten in evaluatieve criteria. (voorbeeld: wandelen als methode en onderzoeksproces, delen van (onverwachte) kennis en ervaringen, co-productie van participanten aan de kennis, transdisciplinair en cross-sectoraal werken)

Kwaliteitsbeheer? Wat garandeert jury dat Jubilee een organisatie is die niet alle kanten op kan gaan zonder visie? Maandelijke artist meeting, maar ook informeel & tussendoor: kennisdeling & inhoudelijke verrijking, en daarnaast zakelijk beheer (hoe pak je een project het beste aan? Aanpassen ambities aan middelen en kalender. Voorzitter commissie: Kwaliteit <-> efficientie Stakeholder value (artist run), bottom up (vertrekken vanuit artistieke praktijk), verschillende perspectieven op individueel artistiek onderzoek vanuit vertrouwensrelatie bevragen relevantie van onderzoek en voegen elementen toe om onderzoek te verdiepen.
Kwaliteit: herdefiniëren als een open begrip - voeling die we hebben met wat wordt ervaren als artistieke kwaliteit, netwerk > wederzijdse inspiratie > gemeenschappelijke visie & methodologieën delen.
Verwijzing naar tekening-mapping!
K: Artist run organisatie kan best kwaliteit beoordelen door haar continue ge-update expertise van recente artistieke research (inter)nationaal, in tijdschriften, online, in academia, in tentoonstellingen, lezingen, conferenties waar de leden-kunstenaars aanwezig zijn, en die informatie met elkaar delen in de artist meetings etc...

Artistiek onderzoek

1 methodologie: practice based: - situationeel - transversaal - dialoog & uitwisseling

Proces bepaalt uitkomst. Vincent - Lonnie & Siebren -> werken met gemeenschappen die een beslissende rol hebben voor de inhoud van het project als mede-auteurs....gefilmd mondeling contract met marrongemeenschap rond auteursrechten & portretrechten (ook ivm objecten en rituelen) dat is gefilmd.

2 kennis die op die manier gegenereerd wordt

kwaliteit wordt geëvalueerd door - collectieve reflectie/dialoog - vertaling naar organisationele context (how can a social script is rewritten as based on what has been learned : what do we change to adapt -critically- to the situation )

3 buiten instelling proces even belangrijk als eindresultaat en gaat samen met de ontwikkeling van een PRAKTIJK eerder dan WERK

Vincent: link with academia is there - Eleni & Justin + link in several research trajectories we are not really 'outside' Justin: there is an interest from both sides - also academics are coming to see what is happening within Jubilee/artist trajectories-> lots of invitations (ex : the number of schools/universities in which we were active the last 5 years : have the figures from our diagram ? Have statistics ready.
V: Formal/sensible/experiential dimension of artwork. See my note through mail. Evades question of knowledge. Hardly transformable in rationality. K <-> walks example: knowledge not only from books, but encounters, emotion, expected. e.g. walks in SPA, contribution of participants.

This answer could also come through a question around diversity of our practices, variety of disciplines: Finding singular ways of formalizing.

Kwaliteit algemeen op niveau van de organisatie

meerstemmigheid op elk niveau - diversiteit van de leden (differentiatie in praktijken en inzichten, achtergrond) bv. Justin audio work - V&H belang van toeval/falen - VM afgewerkt esthetisch geheel - Eleni performance, theatraliteit

ruimte voor organische, singuliere ontwikkeling, niet steeds gericht op efficiëntie - wordt enkel mogelijk door mutualiserende werking binnen Jubilee

wat niet betekent dat we niet efficiënt zijn > beperkt aantal meetings, dagelijkse leiding is steeds bereikbaar om kort op de bal te spelen, overhead is klein in vergelijking met grotere instellingen....

Kleine & flexibele overhead. Efficientie niet als norm of een doel maar een gevolg (laat plaats voor de 'chaos' van creatie)

Waarom zit er maar 1 kunstenaar in een gesprek rond een organisatie die zich definitieert als artist-run

-praktische keuze / geen fondsen om die te verlonen K: dit vind ik geen goed antwoord We kunnen zeggen dat we gestemd hebben wie ons kon vertegenwoordigen op het interview (uit degenen die zich comfortabel voelden om die representatie opdracht uit te voeren) R: we wrote it together, then asked who feels most comfortable representing it during this interview moment.
V: artist is building own tool with colleagues and others - representation!

-artistieke directie is inhoudelijk is OOK inhoudelijk? It is COLLECTIVE DIRECTION (artist meeting) Financial management = executive

-belangrijke elementen van dossier zijn opgenomen buiten artistieke inhoud om dit begrijp ik niet

inhoud en schrijven van dossier: bijdragen vanuit de artistieke praktijken maar formaliteit ervan is omwille van praktische en financiële redenen opgenomen door een kleiner team Dit klinkt niet alsof we met iedereen in Jubilee in debat zijn gegaan over dit dossier. We hebben verschillende meetings gehad met iedereen om elke fase van het dossier te bespreken. Iedereen heeft de drafts nagelezen en commentaar gegeven en stukken bijgeschreven. Het was een inhoudelijke uitwisseling op vlak van de visie en missie van Jubilee, op vlak van de ontwikkeling van de collectieve trajecten en individuele praktijken. (Dat een kleiner team de finale versie heeft geschreven is minder belangrijk)

vertaalslag van professionele artistieke praktijk naar formeel technische praktijk gerund door professionele teamleden. Vertrouwensrelatie

Artist-run betekent niet dat de kunstenaars alles moeten doen, maar artistieke directie Wat 'collectieve directie' is in dit geval moet duidelijker gemaakt worden -> discuss ASAP what is in the dossier? - collective direction instead of collective 'artistic' direction FInancial managrement not outside of direction, not on top but underneath.
collective decision making on financial, content, vision elements.

-> Verloningsmodel. Artist run betekent activiteiten die vergoed moeten worden. Organisatie van collectieve trajecten & ontwikkeling individuele projecten.

Redenen voor financiële meerkost Wat als er minder budget wordt toegekend? Kunnen jullie dan ook verder? = ambitie voor toekomst grotere collectieve reikwijdte collectieve trajecten, samenwerking met associate kunstenaars, verloning van artist run werk en ontwikkeling = minutieus begroot We dragen Fair Pay in het hart (Jubilee heeft zich altijd gefocust op het verbeteren van de condities voor kunstenaars) en willen het werk dat kunstenaars doen voor de organisatie (vergaderingen en collectieve trajecten) als professioneel werk verlonen, volgens de fair pay looncalculator, voor de effectieve tijd die aan dit werk wordt besteed. (Zoals nu als engagement wordt gevraagd van elke organisatie, en bij afrekening gecontroleerd zal worden) Ook is een loon voorzien voor de ontwikkeling van artistiek werk (in de plaats van lonen die anders in individuele aanvragen voor ontwikkelingsbeurzen zouden komen)

R: balanced budget (3 points) - if we get less we will try to find a new balance.

Niet alleen vergoeding voor onszelf, maar de intentie daarmee: grotere collectieve reikwijdte (oa collectieve trajecten en begeleiding associate kunstenaars daarbinnen)
Ook betrokkenheid in het structurele. Herlokaliseren planlast ontwikkeling (some writing is really useful but elements of applications are just a burden). Dat kan bijdragen aan collectieve reikwijdte

Ipv 1 leider verdeeld over 5 mensen Financieel beheer door 1 kunstenaar, die krijgt iets meer. "die krijgt iets meer"? In verhouding tot geinvesteerde tijd? En volgens ancienniteit en CAO?

Justin: put sticky notes in the dossier so we can refer in case they mention page numbers.

Zekerheid > efficiënte en continue werking? Horizontaal in werking, maar duidelijke beslissingsstrutuur die maakt dat de werking niet kan blokkeren (<-> RvB). Rol/verantwoordelijkheid associate kunstenaars: eerlijk zijn dat we dat nog moeten definiëren. rol associate kunstenaars in eerste plaats inspraak in inhoudelijke keuzes rond collectieve onderzoeks trajecten. Andere rollen: bv een cooperatieve met inspraak op andere niveaus: is een onderzoek, een proces gedurende de periode 2023-27. K: zelfredzaamheid van/autonomy (associate) artists - collaboration is based on own initiatives.

diversity of trajectories of core artists contributes to the diversity in choice of 'associate artists' Jubilee is geen service-office (= question of programming) Afgelopen 5 jaar zijn we erin geslaagd om de boel bij elkaar te houden en gegroeid naar dynamische werking die niet blokkeert. - open question is how to incorporate the structurally - for now it is clear that the collaboration is based on collective projects/specific projects. the open question is on the table for the coming 5 years.

Temporaliseren / (agenda & priority management) in ondersteuning lukt omwille van onderlinge relaties en betrokkenheid in de organisatie (kunstenaar is geen cliënt maar een structurele speler, die mee dingen mogelijk maakt op langere termijn - deze betrokkenheid maakt dat we 'blocages' kunenn overstijgen met zicht op lange termijn). Wat is er hier bedoeld met 'blockages'? = limited time for support within the structure < > lots of artistic projects going on how to decide? > no generic support - decisions taken in the artist meeting not excluding individual efforts apart from the structure

Waarom juridisch adviseur in overhead organisatie? inzichten en inspiraties voor juridisch onderzoek en omgekeerd in artistiek onderzoek door gemeenschappelijk benaderen van vraagstelling uit juridisch en artistiek perspectief V: creative & transformative dimensions of legal affairs / inhoudelijke langere termijn begeleiding los van ad-hoc curatoriële begeleiding bv. Grace in kunsthal - ghent how to live together? praktijkgericht ageren ivm complexe juridische vraagstukken, die zich slechts openbaren in onderhandeling en overleg.

rol is -coordinatie collectieve onderzoekstrajecten (caveat, emptor) -hoe juridische en artistieke research kunnen samenkomen op inhoudelijk vlak -en op praktisch vlak: bv. vernieuwende elementen die terechtkomen in een contract

difference with cultuurloket? Waarom niet daarmee samenwerken? juridisch en artsitieke research?

concreet komt aanwezigheid voort uit caveat project.

vb. Emptor - coördinatie Katalysator van artistieke projecten, bijv in termen van samenwerking (focus op vraagstelling bewaken).

Wat/waarom is cross-sectoraal/transdisciplinaire ? <-> Artistiek onderzoek Kunstenaars werken transversaal, mobiliseren uiteenlopende methodologieen en kennisvelden
Zoveel vanuit interesse betrokkenen (bijv Luke) als vanuit streven Jubilee

manier waarop kennis gecreëerd wordt en de distributie ervan. why not the transdisciplinary committee? operating as contemporary artists, beyond disciplines and media but practice is mostly associated with visual arts scene (visual aspect remains more important than other) These are the networks we are operating in, but work beyond the disciplines.

Waarom ga je niet meer diversifiëren in je financiering? (Zeynep: "waarom geen giften, schenkingen.... ? is dit geen optie of wordt nog niet in deze richting nagedacht?") (Tot nu toe niet intern ingezet op 'vrienden van' of anderre vormen van financiering.) V: not true, there is already a very diverse financing - show the numbers/figures of the past. (number of people, number of differences in co-financers) international, different communities, brussels region, institutions, co-producers work beyond and beside commercial markets, this type of practices. yes: from TV, theater, film,... there are 57 (this figure was an example (check the figures !!! ) organisations that contributes to our budget!!

research thread on cooperative model. (possibilities to mobilise funding from different fields) understanding why focussing on cooperation: different way of governance, working together, implicating members?)

Als je zegt wat je niet doet, moet je ook zeggen waarom. Ofwel niet spreken over giften en 'vrienden van', ofwel dat we dit minder compatibel vinden met een organisatie die onderzoek en reflectie als hoofdtaak heeft. work beyond and beside commercial markets, this type of development , research and reflection practices.

In productie projecten al Tax shelter, maar in ontwikkelingsfase gaat dat niet. wel al outsourced-co-production with a tax-shelter: already private money brought in. infrastructure: theater and film can do it.

-Onderzoek coöperatief model (possibility of mobilising funding from other domains) -Andere domeinen financiering, ook verschillende overheden (Innoviris), ook buitenland & buitenlandse co-producties -Heel beperkt vergeleken met omzet (co-producties, distributie) -Subsidies verdeeld over verschillende artistieke disciplines -Coproducties intens & waardevol

-> Vincent: have numbers present: how many organisations invested in Jubilee's projects? How much own income %? Etc

iets zeggen over re-distributie vanuit de co-producenten voor de risicivolle ontwikkelingsfase die Jubilee gesteund heeft?

-Ondersteuning in natura, vanuit academies & universiteiten, (lonen en ruimtes?)

Art et Recherche als ondersteuning voor research

residenties die research ondersteunen (bv. Tokyo Wonder Site)

Lans breken voor de ondersteuning van kunsten, specifiek voor die vormen die niet kunnen standhouden op een vrije markt. ondersteuning van research en reflectie! Waarom geen galerierepresentatie? Voor iedereen anders. Voorgeschiedenis: iedereen is wel gepasseerd in een galerij maar werkt om uiteenlopende redenen niet. Exploitatief model omdraaien en investeren in een collectief model. Daarmee werken we nu aan een coöperatief model. Jubilee bestaat om gebrek om te vormen in een kracht.
-Bijdrage aan maatschappelijke waarde waarop andere segmenten van de economie kapitaliseren. Sociaal, psychisch, ook economisch. <-> 7 Walks Spa.

Waarom zijn er dramaturgen nodig voor de collectieve trajecten? Wat zijn dramaturgen voor ons? Externe transversale experts die uitgenodigd worden om te verrijken en herkaderen van discussies vanuit hun respectievelijk perspectief en expertise. Collectieve vraagstelling scherp te krijgen & relevant te houden, en naar buiten toe te vertalen. Bijdragen: Inhoud van discussies 'in het midden houden' en op een ander niveau tillen. Verbindingen leggen tussen verschillende praktijken. Inhoud relevant houden voor de verschillende contexten, mee cureren van publieke output. Kritisch: semi-extern perspectief, kwaliteitsbeheer, betrokken maar van een afstand.

Financiële onzekerheid in ontwikkelingsfase wegwerken via hogere aanvraag - is dit de enige mogelijke oplossing voor onzekerheid? Financiële onzekerheid kan niet volledig weggewerkt worden. Gedeeltelijk wel: maakt veel verschil voor de artistieke praktijk (& <-> planlast & efficiëntie), onzekerheid en psychologische druk.

mutualiserende principes? (verderzetten van onderzoek mogelijk maken als toekenning beurs vertraagd is, een co-producent afhaakt etc...)

Stroomt uw zakelijk administatief luik met uw artistiek luik? Neem je niet te veel hooi op je vork? (Zeynep: "Ontwikkeling & reflectie als functies niet te ambitieus voor een kleine artist-run organisatie? Niet meer voor residenties en academia?") Hoe ben je uitgerust om ontwikkeling / reflectie te ondersteunen? Ontwikkeling: Veel gedetailleerder en minder generisch dan residentieplekken: closeness, vertrouwen, ervaring, begeleiding, voorbereiding productie, zoeken van productie/presentatiepartners. Reflectie (about landschap! how to contribute to this?): Context & netwerk, relaties met instellingen, interdisciplinair netwerk, Jubilee's open bibliotheek, website Caveat als tool. Onze reflectie is bottom-up: perspectief van de kunstenaar op gegeven problematiek. Nu 4 jaar concrete projectervaring met team dat verbinding & ondersteuning doet van artistieke projecten op basis waarvan gereflecteerd wordt.
Reflecties door dramaturgen en externe experts- overstijgen de artistieke projecten per se, accumulatie van blikvelden. Als hier conclusieve materialen uit komen (geschreven essays bijvoorbeeld) is dat een ander soort conclusie dan de conclusieve waarde van de werken zelf.

being careful with mentioning e.g. tracks as a tool that is useful within reflection R: the past is testimony that we can manage - the budget is very balanced
Balance: conscisely defined budget <-> input artists. Availabe resources in terms of monies and time.

Wat is de maatschappelijke waarde van Jubilee? -Artistieke meerwaarde - erfgoed van morgen + V: transformative value of art <-> challenging the "historical given" -Covid heeft getoond dat kunsten een welzijnswaarde heeft, activiteiten waarin sociaal gedrag mogelijk wordt. <-> & Walks Spa -Collectieve trajecten
-Tussenruimte tussen academisch onderzoek & artistieke creatie. Maatschappelijke vraagstellingen. Vrijplaatsen, tussenruimtes, niches, waar gesprek mogelijk waar elders geen plaats voor is (<-> definitie van artistiek onderzoek. Onbevangenheid. Aanjagers van systeem? We maken daarvan praktische ruimtes, discursieve ruimtes. Ook om te vrijwaren dat er überhaupt ruimtes in de maatshcappij blijven zonder vooraf bepaalde functie. model zo dicht mogelijk bij de kunstenaar > op die manier een innovatief model

K:Verdere vragen:

-Hoe maakt Jubilee werken met zoveel associate artists haalbaar? En dan niet eenmaalig, maar op langere termijn?
(focus op hun werk in collectief traject zelf, niet hele praktijk/ helpen met aanvragen, praktische vragen, administratie
in relatie tot deze specifieke projecten)
  • Hoe nodigt Jubilee associate kunstenaars uit? Op basis van welke criteria? -Argument voor langere termijn met mensen werken ipv voor meer mensen opportuniteiten genereren -Zijn open calls mogelijk? Hoe inclusiever werken? It is already a collective decision to invite artists, not a one man programming. -Hoe wil ze met zoveel kunstenaars op langere termijn samenwerken? -Hoe wordt beslist en wie beslist of met sommige kunstenaars nog wordt verder gewerkt? -Met hoeveel zal er tegelijk gewerkt worden? -Is dit haalbaar voor de kernleden? -Wat is het argument om 'kernleden' en 'associate' kunstenaars te hebben. (Zeynep sprak van een 'club' die alles beslist en daarvoor een verloning krijgen) de vraag kan in 2 richtingen gaan: kernleden nemen teveel werk op zich met collectieve projecten en geen tijd meer voor eigen werk OF kernleden zorgen goed voor zichzelf en collectieve trajecten zijn opportunitisch?

--VRAAG OVER PRODUCTIE: Jubilee's focus is nu gericht op ontwikkeling en reflectie, wat zal er gebeuren met productie? we changed our functions, so could be the first question they pose. Important!